1ο Δημοτικό Ηράκλειας
1ο Δημοτικό Ηράκλειας 1 2

Το όραμα του Σχολείου μας

Το σχολείο μας  , είναι ένα σχολείο , ευχάριστο , ελκυστικό , καινοτόμο  και  εξωστρεφές.

Ένα σχολείο, όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές/μαθήτριες  εργάζονται μέσα σ’ ένα κλίμα, το οποίο  χαρακτηρίζεται από συλλογικότητα,  ομαδικότητα, αλληλεπίδραση και πολυφωνία.

Ένα σχολείο, το οποίο  στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας, παρέχοντάς του/της τα εφόδια να χαρεί το παρόν και να προετοιμαστεί κατάλληλα για το μέλλον.

Με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών  μας , εκπονούνται ποικίλα εκπαιδευτικά και ευρωπαικά  προγράμματα που αφορούν την παράδοση και τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την κοινωνική αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό, τη διατροφή κ.ά.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι είμαστε ένα σχολείο που αναγνωρίζει  τις ιδιαιτερότητες , σέβεται τη διαφορετικότητα και ασχολείται με το μυαλό και την ψυχή των παιδιών του ισότιμα.

Όραμά μας είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός σύγχρονου, δημοκρατικού, χαρούμενου, ανθρώπινου και αειφόρου σχολείου,  που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής μας  και στις ανάγκες της κοινωνίας,  που συνεχώς μετασχηματίζεται.

Στόχος μας , να δημιουργήσουμε ένα σχολείο που θα δώσει στους μαθητές αυξημένου επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αρετές που θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως ενεργοί πολίτες.

Πρόσφατα