Το σχολείο μας

Το σχολείο μας

το Σχολείο μας

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας βρίσκεται στο κέντρο της Ηράκλειας στην οδό Γυμν. Αθανασίου Φυλακτού 1.

Το πρώτο διδακτήριο (το σημερινό κεντρικό τμήμα) άρχισε να κατασκευάζεται το 1925 και θεμελιώθηκε το 1927, στη θέση των παλιών εκπαιδευτηρίων, από τον πρόεδρο της τότε σχολικής εφορίας Βασίλειο Καφταντζή. Τα πλαϊνά τμήματα προσαρτήθηκαν στο υπάρχον διδακτήριο αρκετά χρόνια αργότερα γύρω στο 1963.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Οι τελευταίες μεταβολές του Σχολείου μας έγιναν το 1982 που ιδρύθηκε το συστεγαζόμενο 1ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας και το 1984 μετονομάστηκε σε 2ο 7/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας. Το 1990 υποβιβάστηκε και από τότε μέχρι και σήμερα ονομάζεται 2ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας.

1ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας (1)

Το Σχολείο μας ανήκει στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών. Ανήκει στο Δήμο Ηράκλειας.

Βρίσκεται επίσης πολύ κοντά στο γνωστό υδροβιότοπο της λίμνης Κερκίνης