Δραστηριότητα συναισθηματικής νοημοσύνης

Μια εξαιρετική δραστηριότητα συναισθηματικής νοημοσύνης επιτεύχθηκε στη διάρκεια του β΄ τριμήνου με την πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών σε συνεργασία με την Ψυχολόγο και την Κοινωνική Λειτουργό του σχολείου μας. Οι μαθητές των ΣΤ’1 – ΣΤ’2 τάξεων ταξίδεψαν μέσα από θεωρίες – πρακτικές με σκοπό την αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων τους για την αποτελεσματική προσωπική καλυτέρευσή τους.

1ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών

1o Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών

Πρόσφατα Άρθρα

Ιστορικό