Εκπαιδευτικά… Μπασκετάκια!!

Το τμήμα ένταξης που λειτουργεί στο σχολείο μας, έχει ως στόχο την εκπαιδευτική παρέμβαση με εξατομικευμένα προγράμματα που ανταποκρίνονται στις δυσκολίες κάθε μαθητή.

Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία αποτελεί βασική προϋπόθεση και πολλές φορές επιτυγχάνεται με διαδραστικές δραστηριότητες. Έτσι στο τμήμα μας προστέθηκαν τα εκπαιδευτικά μπασκετάκια, τα οποία με παιγνιώδη τρόπο διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και μάθηση. Στα μπασκετάκια μας πραγματοποιούνται τόσο γλωσσικές όσο και μαθηματικές δραστηριότητες. Αφού γίνει η κατάλληλη εκπαιδευτική παρέμβαση οι μαθητές μπορούν να περάσουν στο γήπεδο …της γνώσης.

Ας μην ξεχνάμε ότι κάθε μαθητής είναι διαφορετικός, μαθαίνει διαφορετικά και οφείλουμε να σεβαστούμε αυτή την διαφορετικότητα!

1ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών

1o Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών

Πρόσφατα Άρθρα

Ιστορικό