Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το “Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτό ή βίντεο σε ιστοσελίδα“:

Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση

1ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών

1o Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών

Πρόσφατα Άρθρα

Ιστορικό