Έκθεση των έργων των μαθητών στη μόνιμη συλλογή του σχολείου