Πρόγραμμα κοινωνικοποίησης και ενδυνάμωσης σχέσεων

Το ξεχωριστό πρόγραμμα κοινωνικοποίησης και ενδυνάμωσης σχέσεων, που αφορά στην υιοθεσία παιδιών της Πρώτης δημοτικού από παιδιά της Έκτης (ΣΤ ‘1- ΣΤ ‘2), συνέβαλε στην αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού.
Σκοπός του θεσμού είναι να βοηθήσει τα Πρωτάκια να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον. (Οκτώβριος 2022)

1ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών

1o Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών

Πρόσφατα Άρθρα

Ιστορικό